Popíš názvy častí svojich reprodukčných orgánov.
Nemrkaj, chceš predsa vedieť pravdu, či nie? Medzi nami, sú dôležitejšie ako si myslíš.