Projekt FerTeen | Medzi nami, to sú predovšetkým prednášky neobvyklou a netradičnou formou, pomocou dotazníka, kvízov, testovania vložiek, spodnej bielizne či vedomostí. Táto stovka budúcich zdravotníkov zo Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave bola mimoriadne vnímavá a prednáška tak bola priam paľbou otázok a odpovedí. Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu konečne pokračujeme v ďalšom ročníku projektu Medzi nami a hovoríme o intimite, zdraví, plodnosti, menštruácii a partnerských vzťahoch.

Projekt OZ Bocian pre stredoškolákov #FerTeen, na Slovensku prebiehajúci pod názvom Medzi nami, je to najlepšie, čo sme “v Bociane” vyvinuli a čo máme. Hlad po informáciách o hormónoch, slizniciach, rizikách, komunikácii vo vzťahu, internetovej gramotnosti či rodičoch je tak obrovský a reakcie tak skvelé, že potrebujeme každú vašu pomoc, aby sme takýchto natrieskaných tried odprednášali ešte viac. Obrovská vďaka patrí pedagógom, ktorí vždy zladia správne triedy a tešia sa z debát, ktoré 90-minútová prednáška vyprovokuje a my zasa z toho, že ako dokazuje priskum, tínedžeri si informaácie z projektu pamätajú veľmi dlho.

Za podporu a spoluprácu na unikátnom projekte vzdelávania mládeže ďakujeme aj našim partnerom, spoločnostiam dm drogerie markt, s. r. o., Australian Bodycare Poprad, KRKA Slovensko, s.r.o. a značke Swimpon pretože vďaka nim bude už na jeseň a potom neskôr o veľa bolestivých problémov menej. A o to nám v @bocianoviny ide. Veríme, že už čoskoro k nim pribudnú ďalší partneri, pretože záujem o prednášky je obrovský.

Hlavnou úlohou projektu Medzi nami je šíriť na správnom mieste overené a zrozumiteľné informácie, možno čoskoro aj vo vašej škole. Ak máte o prednášku pre vaše triedy záujem, napíšte nám, pre svojich študentov nemôžete urobiť nič lepšie. Nepreháňame.